Kim Taehyung | Listen To Your Heart

Giới thiệu truyện:

"Sau này dù chúng ta có cãi nhau hay em làm gì sai anh cũng đừng mắng em, to tiếng với em?" "Được." ... "Em muốn anh sống thật tốt...." "Được."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: