[KIỆT MIO x JACK x THIÊN AN] Chọn Em Hay Cô Ấy?

Giới thiệu truyện:

Tjnh cảm Họk đườg 9 Trah máu lạh . Thể loại đáh nhau Cực đau , ko dàh cho ngừj íu tim .Đọk xg bj ngất Sỉu đừg đổ tội cho Tuj truyện chỉ mang tính chất giải trí, đọc hay không tuỳ b. chứ kêu khuyết tật ngôn ngữ là quá đáng rồi đó 🙏🏿🙏🏾🙏🏽🙏🏼🙏🏻🙏 REUP WITH PERMISSION.

Danh sách chương: