KidKiller || Trùng.

Giới thiệu truyện:

"Cậu cất biển của tớ đi đâu rồi?"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: