kidkiller; đếm ngược.

Giới thiệu truyện:

Rõ ràng hắn đã là một người đàn ông trưởng thành, nhưng có thứ gì đó thuộc về "thế giới của người lớn" này mà đến cuối cùng hắn cũng không thể nào hiểu được.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: