[KHR - Fic dịch] Thank You

Giới thiệu truyện:

BẢN QUYỂN THUỘC VỀ HOSEKI13 Author: Hoseki13 Editor: Ky_Hanon Warning: - Nhân vật KHR thuộc về Akira Amano-sensei không phải của Author và Editor - Fic dịch đã có được sự cho phép của bạn Hoseki13 - Vì đây là fic dịch nên mong các bạn không mang ra khỏi ngoài Wattpad để thể hiện mình là người cư xử có văn hóa và thể hiện sự tôn trọng với Author (Hoseki13) và Editor (Ky_Hanon) - Mình sẽ cố gắng nhất có thể để dịch được sát nghĩa so với bản gốc

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: