Khởi Nguyên

Đăng bởi: Fran_Loutermilch

Cập nhật: 18-02-2021

Tag:#nonsense#random


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

"And please don't be afraid of what you soul is really thinking. Your soul knows good and evil, Your soul knows both sides." - "Isle of Flightless Birds", twenty one pilots -

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: