Khi tam đại độc miệng gặp nhau

Giới thiệu truyện:

OOC Thụ vạn nhân mê. Trừng, Dung, Cửu con cưng tác giả. Marry sue, hành văn tiểu học Bối cảnh: Hiện đại, nam đoàn Giang Trừng, Thích Dung, Thẩm Cửu ở cùng một vị diện. Ba người bạn tốt. Lưu ý: Tác giả sủng con, không có ý định có cp phụ. Trừng, Dung, Cửu là thụ, thụ, thụ Cp chính: Giang Trừng x ma đạo tổ sư nhân vật Thích Dung x thiên quan tứ phúc nhân vật Thẩm Cửu x hệ thống tự cứu nhân vật

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: