khánh x tuấn | năm tôi 17 tuổi | hoàn

Giới thiệu truyện:

"năm đó tôi thích người là thật, còn việc người có đáp lại hay không, không còn quan trọng nữa vì vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ" _sưu tầm_

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: