[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)

Giới thiệu truyện:

Author: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại) Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắt: Không phải cứ cặp tháp đôi nào cũng sẽ có một cây cầu bắc ngang. Không phải cứ tình yêu nào vươn tay đều có thể chạm được tới. Nhưng có thể nào xây một cây cầu nhỏ nối liền chúng ta được hay không? Dù chỉ là hai ngón út ngoắc vào nhau thôi cũng được. *Note: Có một vài chương bị đảo lộn thứ tự, cả nhà để ý số chương mà đọc nhé

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: