[Kazuha x Nilou] bay nóc nhà là bay nóc nhà

Giới thiệu truyện:

"êm đẹp như này, chúng ta bay đến Celestia cho máu nhé" Link gốc: https://www.wattpad.com/1359575634?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_published&wp_page=create_on_publish&wp_uname=NguPhuNhan&wp_originator=RGd6j2Gshv2iDtlvD7YQURZ8AeiinmtsOHD77gT59VE74OPK8LzAzms6XxjK8rFwgBJeROoM%2Bje%2BD7OvnJUTD9Oa5TRxigWzMnnmes6fu8pC9zwP9k9cazhObCtT7qy7

Danh sách chương: