(Kaizoku Sentai Gokaiger) J&A Forever

Đăng bởi: BiHoa02

Cập nhật: 12-02-2017


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Couples sẽ có trong truyện: Joe Gibken x Ahim de Famille. Captain Maverlous x Luka Millfy. Don Dogoier x Kira Ikari. Gai Ikari x Umiko Sakebi.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: