[KaiShin][Comic] What I wanted was just an eternity

Giới thiệu truyện:

Tađa!!! Lần này t chơi lớn một tí. Trans một bộ dài luôn. Dù tay nghề vẫn còn kém nhưng mong rằng các cậu vẫn ủng hộ t. Luv all 😘 Author: Sa/Santaro (Mistless) Cre: Onlyonetruth Translator: Hib Highest ranking: #4 kaishin

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: