[Kai_ Yuan] 如果你爱我: Nếu Như Em Yêu Anh

Giới thiệu truyện:

. Đề nghị không mang đi nếu chưa xin phép. ! Vì đây là fic trans đầu tay, có đoạn dịch chả hiểu gì cả nhưng vẫn dịch. Sau này có kinh nghiệm sẽ dịch cẩn thận hơn.

Danh sách chương: