Jungkook | Tháng Tư đều là những lời thật lòng

Giới thiệu truyện:

Ai bảo cá tháng Tư nhất định phải nói dối chứ? Với tôi, toàn bộ lời nói ra vào ngày này đều là thật lòng nhất.

Danh sách chương: