Jungkook | My Treasure

Giới thiệu truyện:

" Lần đầu tiên gặp em, tim tôi đã nổ tung như pháo. Và tôi phải mất cả quãng đời còn lại để gột rửa đống tro tàn."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: