|Jungkook| - Chính Là Thích Anh [Cao H]

Giới thiệu truyện:

* Truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor * - Tên gốc : Chính Là Thích Anh - Số chương : 77 chương + 3 ngoại truyện - Tác giả : KateNguyen - Lưu ý : Truyện gốc lấy bối cảnh là Trung Quốc nên khi chuyển ver mình sẽ sửa lại các địa danh , tên , văn hóa sang Hàn Quốc

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: