| JoongDunk | LOVE

Đăng bởi: twhpnv

Cập nhật: 22-10-2022

Tag:#dunk#gmm#joong#joongdunk


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Những mẩu chuyện nhỏ về JoongDunk. Tất cả tình tiết đều HƯ CẤU. Độ dài-ngắn của mỗi câu truyện là tùy vào cảm hứng, ý tưởng của tớ thôi ạ. Chiếc fic đầu tay có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho tớ. ♡♡♡

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: