[JoongDunk ] H+ The Series

Đăng bởi: stellachulla

Cập nhật: 01-12-2023

Tag:#joongdunk


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Ăn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: