Johnny - Ten || Ten-một-phần-hai

Giới thiệu truyện:

"Ten bị trúng bùa ngải, không chết, không bị thương, chỉ để lại một hậu quả không tưởng tượng được." Viết bởi Thanh430, không chuyển ver, không reup Cover by Q

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: