[Johnil & Other Couple] Gấu Con! Chú Yêu Ba Con

Giới thiệu truyện:

Johnny thấy Taeil liền biết mình tìm được chàng thơ rồi nhưng muốn yêu chàng thơ lại phải qua ải... . . . . . . . . . . gấu con đã... . . . . . Không được đăng lại bae của mình dưới mọi hình thức khi chưa được mình đồng ý. Cám ơn nhiều

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: