| johnil | Candycane

Giới thiệu truyện:

A Christmas gift.

Danh sách chương: