[JJK|Đoản] Gojo Satoru trung tâm

Giới thiệu truyện:

Như đề, chỉ up đoản văn <10k chữ~ All5 [All] GeGo [Ge] - tương tự với những cp khác Vô cp chỉ có tên truyện

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: