[JENSOO] Thiên Duyên Tiền Định - Cover

Giới thiệu truyện:

Au gốc: Manucian36 - Đã được sự cho phép của tác giả. Một người là nữ cải nam trang. Một người đã có người thương. Làm sao vừa lòng với việc ban hôn này? Nhưng không có lý do từ chối, đến cuối cùng vẫn là cưới. Thể loại: cải trang giả dạng, cung đình tranh đấu. Nhân vật: Trí Tú (Kim Vân Tú) x Kim Trân Ni, Thái Anh x Lệ Sa, Bùi Châu Hiền x Sáp Kì, Hải Dần, Chung Nhân... 14/11/2022 - 28/12/2022

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: