[JENSOO] Cần Bao Nhiêu Duyên Phận Để Ta Gặp Nhau? - Cover

Giới thiệu truyện:

Au gốc: Ayy2000 Một là thiên đế thiên giới, si tình. Một là công chúa hồ tộc, lạnh lùng. Hai người gặp nhau khi cả hai đều ở trần gian lịch kiếp. Một người uống nước vong tình để quên đoạn tình cảm ngang trái kia. Một người vẫn thương nhớ, tìm kiếm người suốt hai trăm năm. 22/12/2021 - 30/12/2021

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: