janeciize | an thần

Giới thiệu truyện:

"Tui hỏng có muốn làm bạn với mấy người nữa" "Bạn đâu phải là bạn của em?" "V-vậy tụi mình là..." "Bạn là bạn siêu siêu thân của em" "?" Hành trình theo đuổi gái thẳng của @janeeyeh

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: