Jaki x All Girl Harem 2, Otp Boy x Girl, Các Otp Khác, Ocxgirl, Otp Khác ❤, 🍋

Giới thiệu truyện:

Chào mọi người tình hình là do mình chơi ngu nên đâm ra giờ không vào được cái nick Gmail Rustogerl 570 kia của mình nên đâm ra giờ mình phải làm cái mới là Rustoger570, mong mọi người thông cảm, Truyện Ngôn Boyxgirl, H+, He, Không Đam, Không Bách Không Se, Mình viết truyện khi rảnh rỗi với cho vui nên không phải lúc nào cũng ra truyện đâu.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: