[JaeDo] Tận Hưởng Cô Đơn

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Ruby Editor: Bánh Pairing: Jaehyun x Doyoung (có một chút JohnDo) Ca sĩ nổi tiếng Jung x Tiếp viên hàng không Kim Thế giới ABO, hôn nhân nam nam là hợp pháp Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình, nếu không lập tức hide truyện.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: