izazu - mắt bão

Đăng bởi: iTr420

Cập nhật: 13-10-2022


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

author: sowvi title: mắt bão waring: izana x sanzu, izana! top, sanzu!bot, lowercase, ngôi thứ nhất theo góc nhìn của izana. - - - giữa cái nắng vàng giòn giã hôm trưa, tôi thấy trong đôi mắt em là cả một trời mưa tầm tã;

Danh sách chương: