(ItaIzu) Nếu còn có kiếp sau

Giới thiệu truyện:

Author: Jun (Gọi Bun cũng được) Pairing: ItaIzu, SasuSaku, NejiTen Waring: Tùy thuộc Nhân vật thuộc về thánh Kishi, Jun chỉ sở hữu cốt truyện và một vài nhân vật tự xây dựng. Sumary: Kiếp này ta buộc phải phụ nàng, nếu còn có kiếp sau, ta nguyện yêu nàng thêm lần nữa.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: