︱INTERACT︱︱TEXTfic︱︱Multi-Idol︱ LOVEStagram

Giới thiệu truyện:

LOVEStagram - FIC TƯƠNG TÁC (Interact) - Khi THÍNH là mục đích CHÍNH của việc sử dụng các thể loại mạng xã hội. interact. textfic. pic. diễn biến fic phần lớn sẽ dựa trên tương tác và mong muốn của rds! RED VELVET TWICE BLACKPINK IZ*ONE Ảnh bìa: Minatozaki Sana & Miyawaki Sakura

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: