[Instagram] [Monsta X] MY STORY

Giới thiệu truyện:

Chỉ là sự tưởng tượng của tác giả! . . Các Couple : 2Won ( Wonho x Hyungwon) , ShowKi ( Shownu x Kihyun) , MinKyun ( Minhyuk x Changkyun).

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: