Ink x Error

Giới thiệu truyện:

Lên thuyền đi mấy baeee *Chú ý: Sợ mọi người đọc rồi lại quay ra chửi mình chứ ở đây Ink công, Error thụ và không có chuyện switch đâu nha. -Written by Geez.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: