[IE & Go] The game

Giới thiệu truyện:

Tâm hồn tôi đã dựng lên rất nhiều cánh cửa, vô số những cạm bẫy, không ai có thể chạm tới. Nơi đây là bóng tối của riêng tôi,... Chỉ khi ở đây tôi mới sống thật với chính mình, có thể than thở, có thể khóc bất cứ lúc nào.... Tôi căm hờn quá khứ bản thân, Tôi hận nó, Chính nó đã hình thành nên con người tôi bây giờ. ---Midorikawa Ryuuji---

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: