[I5][AllCp] Just A Player

Giới thiệu truyện:

Nhận quest nì, đặt hàng cp Identity V thoải mái.Đam Bách Ngôn gì ta chơi hết Nói chung, đây là một cái ổ tự kỉ viết ra để Au tự thẩm là chính. Hết. À không hẳn, như cái tên Just A Player thì, erm... đó chỉ là vài giây ngu người đặt nhầm thôi, yên tâm

Danh sách chương: