I Enhypen I Hỡi thế gian tình là chi ?

Giới thiệu truyện:

"Em chẳng ước ao một đời phồn hoa tựa gấm, chỉ mong, khi nhàn rỗi pha tách trà thật ấm, cầm tay người, hạnh phúc nửa đời sau."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: