(HxH) Thiên thần không thuộc về chúa

Giới thiệu truyện:

Author: Mol Hunter X Hunter // Shounen ai/AU // KuroKura // T Beta-reader: Shasha Summary: Môi đỏ em. Cô đơn hàng thế kỷ. Khát khao. Mình không cần bay... Nguồn: Vnfiction.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: