『𝘉𝘰𝘺𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥 𝘚𝘤𝘦𝘯𝘢𝘳𝘪𝘰𝘴』Husbando×Reader

Giới thiệu truyện:

Title: 『𝘉𝘰𝘺𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥 𝘚𝘤𝘦𝘯𝘢𝘳𝘪𝘰𝘴』Husbando×Reader Author: LaurenVincent Hãy đắm chìm dưới những câu chuyện ngọt ngào giữa các chồng và bạn. Xin nhận đơn hàng từ các cậu. Nội dung đơn hàng như sau: Tên người gửi Tên bộ truyện bạn muốn làm Tên nhân vật bạn muốn làm Tính cách nhân vật (Husbando) Tính cách nhân vật (Bạn) Bối cảnh ra sao Nội dung như thế nào Đoạn kết là HE, SE, OE hay BE Tất nhiên nếu như tôi chưa trả request cho cậu. Thì đừng lo, tôi đang chạy và trả cho các cậu đây Đôi lúc vài bộ phim/truyện tớ chưa xem/đọc ấy. Nên không biết nội dung để mà viết

Danh sách chương: