(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Hoài Nghi Long Sinh

Giới thiệu truyện:

Cả đời này của ta, điều ta muốn thực không nhiều, chỉ cần mỗi ngày thích ta một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng tháng rồi từng năm, từng năm cho đến hết cuộc đời, không ngại yêu ta đạm bạc, cầu yêu ta lâu dài, nhưng ta dốc hết toàn lực chạy theo chút ấm áp cỏn con ấy, cuối cùng lại thương tích đầy mình, điều ta muốn lại không một điều nào thành được. Nếu có kiếp sau...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: