(Húc Nhuận) Lạc Hoàng

Đăng bởi: Thorki_Forever

Cập nhật: 28-05-2020

Tag:#húcnhuận#sinhtử


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Author: Ta là Miêu Cre: woshimiao677.lofter.com/?page=9&t=1547821213954 * not edit *thỉnh không mang đi chỗ khác, truyện dịch không xin phép tác giả *truyện có mấy chương bị thiếu... Bị cầm tù phượng x Thiên Đế long Đại khái chính là một cái khống chế dục cực cường ca ca muốn đệ đệ mà đệ đệ một lòng chỉ nghĩ thế mẫu thần phạm sai chuộc tội bồi thường ca ca chuyện xưa, sinh con có, không thể tiếp thu tiểu khả ái có thể trực tiếp rời khỏi. Hết thảy đều là tự nguyện, tấu chương có một chút xe, không biết có không phát hiện Có tí ngược! HE. "Không phụ Như Lai, không phụ người."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: