[Huấn Văn || Viết] ĐỆ ĐỖ

Giới thiệu truyện:

Có cây đỗ nọ lẻ loi. Lá chen đều thấy xanh tươi rườm rà. Bước lần thui thủi mình ta. Há không người khác để mà đi chung?

Danh sách chương: