[HSRxRd] Không thể quay lại.

Giới thiệu truyện:

"Cảnh Nguyên hối hận rồi, thật sự hối hận rồi. Nhưng có hối hận nữa cũng chẳng thể quay lại như xưa, bởi em giờ đã là vợ người ta rồi." Warning: OOC, OOC, OOC, điều quan trọng nhắc lại 3 lần. Cảnh Nguyên (Jing Yuan) x Rd x Đan Hằng (Dan Heng), Rd mặc định là nữ. Đây là sản phẩm từ trí tưởng tượng, nội dung cực suy, kết sẽ đăng ở ngoại truyện, chắc chắn HE, H gì tôi không biết 🐧. Tôi suy, bạn suy, chúng ta cùng suy.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: