hq | summer's memory

Giới thiệu truyện:

mùa hè năm 2012, lũ năm hai trường inarizaki quyết định về nhà suna chơi. warning: ooc oc: minami reika văn phong tác giả tệ, viết truyện vì đam mê

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: