HoonSuk | for as long as you'll have me

Giới thiệu truyện:

Bất chấp khí chất đáng sợ của mình, Alpha Choi Hyunsuk thích những thứ đáng yêu, ôm gấu bông khi ngủ và khóc vì hầu hết mọi bộ phim mà anh ấy xem. Hội bạn thân của Hyunsuk luôn cá rằng anh sẽ phải lòng một Omega cũng nhẹ nhàng và nhạy cảm như chính anh, nhưng leader của CLB nhảy - Alpha Park Jihoon, dường như không phù hợp với mấy tiêu chuẩn đó một chút nào...? Oneshot | Translate | Fluff, ABO (no smut) Alpha Jihoon x Alpha Hyunsuk (không chia rõ top/bot nhưng tính cách Jihoon chủ động hơn)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: