[Honkai: Star Rail x reader] Tôi nhớ về người giữa trời sao

Giới thiệu truyện:

|Giữa dải ngân hà vô tận là chuyện tình đôi ta. Cách một nỗi nhớ xa xôi là hai trái tim hòa cùng nhịp đập. Câu chuyện chúng ta viết nên vượt xa khỏi thời không ngưng đọng. Gửi theo muôn vàn nhớ mong.| -Truyện được viết bởi Lightbook Aki, ảnh được sử dụng toàn bộ là ảnh official hoặc do mình tự chụp trong game, chắc chắn sẽ có sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.-

Danh sách chương: