[Honkai Star Rail x Reader] Mình viết bạn đọc

Giới thiệu truyện:

Reader đa phần là nữ Có một vài phần sẽ không đúng với nguyên tác cho lắm vì mình có thể không nhớ rõ cốt truyện, có thể sẽ OOC Chúc mọi người có thời gian vui vẻ ở truyện của mình💗

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: