Hội chẩu báo đời

Giới thiệu truyện:

text, văn xuôi cp: joongdunk pondphuwin perthchimon ohmnanon ooc hơi dảk :v truyện chỉ mang tính chất zui zẻ không áp dụng vào người thật, cảm ơnk

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: