[Hoàn][QT✿BHTT✿HĐ] 《Khó Có Thể Nói Ham Muốn》- Hiểu Bạo

Giới thiệu truyện:

Hán Việt: Nan Dĩ Ngôn Dục *Ngôn: Nói *Dục: Ham Muốn Tác giả: Hiểu Bạo Thể loại: hiện đại, trường thiên, sinh tử văn, kết hôn, sinh con... Vai chính: .... Thêm một bộ được post trên Wechat của Hiểu Bạo :3 Một hồi hoang đường sai lầm hôn lễ, làm xa cách mười năm các nàng một lần nữa tương ngộ. Cùng khuê mật kết hôn, lên giường, sinh hài tử? Loại sự tình này nghĩ đến khiến cho người sau lưng phát lạnh... Tổng thượng sở thuật, đây là một hồi sai lầm hôn nhân dẫn phát chính xác tình yêu. Thế giới quan: Đồng tính nhưng hôn nhưng sinh con.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: