[HOÀN] [Gia Nam/Lạc Nam] [Edit] Thiên Vị

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Từ Tiếu Tiếu - 徐笑笑 (link LOFTER: https://xuxiaoxiao074.lofter.com) Editor: Lục Bảo Ngọc, Mingg, Táo. Cps: Hà Lạc Lạc x Châu Chấn Nam, Yên Hủ Gia x Châu Chấn Nam. Thể loại: Hiện thực hướng (truyện viết ngày 9.1.2020), HE 1 cp & BE 1 cp Cảnh báo tình tay 3 cẩu huyết, OOC

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: