[Hoàn] ( ĐN Ma Đạo Tổ Sư ) Tâm Nguyện Ngươi

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Long Ngọc Hàn Thiên Long Giới hay Long Thiên Anh đều là ta nghĩ ra, các vị nếu đọc truyện nhờ nó mà có cảm hứng thì phiền nói với ta một tiếng, cho dù đã biến đổi thì lấy đi ta đọc cũng rất khó chịu!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: