[Hoàn][BrightWin] Đơn phương?

Giới thiệu truyện:

"P'Gun dùng 5 năm để đổi lại sự dịu dàng của P'Off. Cậu dùng 4 năm để đổi lại câu nói muốn tách couple của người kia."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: